รายงานสรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

ที่
ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน
12567 ไตรมาส 1
22566 ไตรมาส 1
32566 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
42566 ไตรมาส 3
52566 ไตรมาส 4
62566 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566
72566 สรุปผลปัญหาและอุปสรรค พ.ศ. 2566
82565 ไตรมาส 1
92565 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
102565 ไตรมาส 3
112565 ไตรมาส 4
122565 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2565
132565 สรุปผลปัญหาและอุปสรรค พ.ศ. 2565
142564 ไตรมาส 1
152564 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
162564 ไตรมาส 3
172564 ไตรมาส 4
182564 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564
192564 สรุปผลปัญหาและอุปสรรค พ.ศ. 2564
202563 ไตรมาส 1
212563 ไตรมาส 2
222563 ไตรมาส 3
232563 ไตรมาส 4
242563 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563
252562 ไตรมาส 1
262562 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
272562 ไตรมาส 3
282562 ไตรมาส 4 (ปัญหาและอุปสรรค)
292562 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
302561 ไตรมาส 1
312561 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
322561 ไตรมาส 3
332561 ไตรมาส 4
342561 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561
352560 ไตรมาส 1 (ปัญหาและอุปสรรค)
362560 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
372560 ไตรมาส 3
382560 ไตรมาส 4
392560 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
402559 ไตรมาส 1
412559 ไตรมาส 2
422559 ไตรมาส 3
432559 ไตรมาส 4
442559 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559
452558 ไตรมาส 1
462558 ไตรมาส 2
472558 ไตรมาส 3
482558 ไตรมาส 4
492558 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2558
502557 ไตรมาส 1
512557 ไตรมาส 2
522557 ไตรมาส 3
532557 ไตรมาส 4
542557 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557
552556 ไตรมาส 1
562556 ไตรมาส 2
572556 ไตรมาส 3
582556 ไตรมาส 4
592556 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556