แผนที่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี(B)