ทรงพระเจริญ

ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗


ขณะนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปิดรับลงนามถวายพระพร ผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้ว
ขออภัยในความไม่สะดวก