ทรงพระเจริญ

ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗